Obchody Święta Niepodległości, 2019

Tradycją stało się już, że uroczyste obchody Święta Niepodległości, organizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, wieńczy głośny wystrzał z naszej armaty. Jest nam niezmiernie miło, że od kilku lat jesteśmy zapraszani do współorganizacji tak ważnego wydarzenia.

Dziś jednak, zamiast opisu biało-czerwonego festynu, czy tłumu Wielkopolan, chcielibyśmy zapoczątkować nowy zwyczaj na naszym profilu – #kartkazkalendarza

Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości dnia 23 kwietnia 1937 roku. Ustawa głosiła, że:

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości